Cito-toets M3 oefenen

De Cito-toets M3 is de eerste Cito-toets die kinderen in groep 3 afnemen. Als kinderen in de kleuterklas geen Cito-toets hebben gedaan is het zelfs de eerste Cito-toets in hun schoolloopbaan.

De Cito-toets M3 wordt in het midden van het schooljaar (januari) afgenomen. Wat komt er precies aan bod op deze Cito-toets?

Inhoud Cito M3

Los van dat kinderen leren lezen en schrijven in groep 3 worden er nog vier andere belangrijke vakken getoetst, namelijk rekenen, spelling, begrijpend luisteren/ begrijpend lezen en woordenschat. Hieronder lichten we de inhoud verder toe.

Rekenen

Kinderen leren in korte tijd heel snel en overzichtelijk rekenen. In het rekenonderwijs wordt onderscheid gemaakt in leerlijnen. Onderstaande leerlijnen komen tot de Cito M3 uitgebreid aan bod op school.

Getallen herkennen en schrijven

Het rekenen begint met het herkennen van getallen en het schrijven van het juiste symbool voor elk getal. Hier wordt in de klas een getallenlijn voor gebruikt. Deze wordt vaak dagelijks met de kinderen doorgenomen. Kinderen leren verder tellen en terugtellen.

Erbij en eraf

In het begin van groep 3 wordt gesproken over erbij en eraf in plaats van plus en min. De symbooltjes + en – worden dan ook pas later geïntroduceerd. Maar kinderen moeten wel simpele erbij en eraf sommen op kunnen lossen. Zoals: er zitten 9 mensen in de trein en er stappen er 2 uit, hoeveel zitten er nog in de trein?

Sommen onder en boven de 10

De eerste maanden zullen de sommen zich vooral onder de 10 afspelen, maar vrij snel daarna worden er ook sommen boven de 10 aangeboden. Kinderen beginnen dus al met tientaloverschrijdingen. Deze komen op de Cito-toetsen van groep 3 dan ook veelvuldig terug.

Tellen tot honderd

Van kinderen in groep 3 wordt verwacht dat ze tot honderd kunnen tellen. Dit krijgt dan ook veel aandacht in de klas. Zo wordt de getallenlijn gebruikt, maar maken kinderen ook honderdvelden.

Splitsen

Om een som uit te kunnen rekenen maken de kinderen kennis met de vaardigheid om een som te splitsen. Dit splitsen gebeurt eerst los, dus niet in de vorm van een som. De juf of meester kan dan bijvoorbeeld het getal 8 willen splitsen. De ene helft is 2, wat is dan de andere helft? Zo leert een kind dat een getal weer kan worden samengesteld uit twee andere getallen.

Verliefde harten is een strategie die hierbij veel komt kijken.

Verliefde harten bij splitsen in groep 3.

Ook het invullen van zogenaamde splitstorentjes is een vaardigheid die kinderen in groep 3 aangeleerd krijgen en die veel wordt geoefend.

Splitsen in groep 3.
Bekende oefeningen uit een rekenschrift in groep 3.

Verdubbelen

Begin groep 3 maken kinderen kennis met verdubbelen van getallen. Dit zal zich vooral onder de 10 afspelen.

Halveren

Naast verdubbelen leren de kinderen in groep 3 ook getallen door de helft te doen (halveren).

Klokkijken

In de eerste helft van groep 3 wordt klokkijken vooral gedaan over het hele uur. Kinderen moeten de kleine wijzer van een analoge klok dus kunnen koppelen aan een tijd. De grote wijzer staat altijd op 12. Nu en dan zal ook het begrip half uur of kwartier vallen.

Rekenen met geld

Tot slot krijgen kinderen in groep 3 een idee van geld. Ze rekenen met hele euro’s (de munten van 1 en 2 euro worden geïntroduceerd) en lage bankbiljetten (5, 10 en 20 euro). Het rekenen met geld gebeurt zowel door hen fictief spullen te laten kopen en zich af te laten vragen of ze genoeg geld hebben als het aanleren van begrippen ‘duur’ en ‘goedkoop’.

Spelling

Op het gebied van spelling leren kinderen enkele categorieën. Deze categorieën zijn vaak nog samengesteld uit MKM- en MMKM-woorden (M = medeklinker en K = klinker), zoals:

MKM-woorden

 • hok
 • sok
 • dak
 • hek
 • weg

MMKM-woorden

 • slak
 • blok
 • grap
 • trap
 • brug

MKMM-woorden

 • berg
 • jurk
 • dorp
 • vast

Begrijpend luisteren/ begrijpend lezen

Omdat kinderen in het begin van groep 3 nog moeten leren lezen, wordt er ook veel aan begrijpend luisteren gedaan (een vak dat overigens ook in hogere groepen terug kan komen). Bij begrijpend luisteren gaat het erom dat kinderen verhalen goed vertalen en vragen over een tekst kunnen beantwoorden. Bij begrijpend luisteren horen ze en tekst, bij begrijpend lezen moeten ze die tekst zelf lezen. Begrijpend lezen volgt pas op het technisch lezen en komt op de E3-toets terug.

Woordenschat

Kinderen in groep 3 leren heel veel nieuwe woorden. Enkele van deze woorden worden getoetst op de Cito-toets M3. De woorden worden aangeleerd in de lessen en komen kinderen ook veel tegen in leesboekjes.

Oefenen voor de Cito-toets M3

Wil jij je kind laten oefenen voor de Cito-toets M3? In dat geval heeft uitgeverij Educazione een zeer uitgebreid oefenboek samengesteld met meer dan 350 oefeningen. Deze oefeningen helpen om het beste uit de Cito M3 te halen. Liever oefenen voor zowel de M3- als de E3-toets van Cito? Dan raden we het combinatiepakket aan. De boeken zijn zowel in boekvorm als digitaal (in PDF-formaat) beschikbaar.

 • Cito-toets groep 3 oefenen (deel 1)
 • Meest complete voorbereiding op de Cito M3
 • Aandacht voor rekenen, begrijpend luisteren/ lezen, spelling en woordenschat
 • Ruim 350 unieke opgaven
 • Direct te downloaden
 • Digitaal €67
 • Bestellen
 • Fysiek €97
 • Bestellen
 • Cito-toets groep 3 oefenen (deel 1 en 2)
 • Meest complete voorbereiding op de Cito M3 en E3
 • Aandacht voor rekenen, begrijpend luisteren/ lezen, spelling en woordenschat
 • Ruim 700 unieke opgaven
 • Bespaar ruim € 45
 • Digitaal €117
 • Bestellen
 • Fysiek €147
 • Bestellen