Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 3

Zodra je kind in groep 3 zit, zal de sociaal-emotionele ontwikkeling een flinke duw krijgen. Want waar het in groep 2 nog een kwestie van veel spelen was, wordt er in groep 3 veel meer een beroep gedaan op het kunnen werken. Sociaal-emotioneel doet dit behoorlijk wat met een kind. Op school zal er zeker aandacht uitgaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar voor jou als ouder kan het handig zijn om te weten wat deze ontwikkeling in groep 3 inhoudt.

We vatten het in dit artikel kort voor je samen.

Van veel spelen naar meer werken (en minder spelen)

Waar kleuters nog regelmatig buiten gingen spelen, beperkt dat zich in groep 3 vaak tot hooguit 20 minuten in de pauze (gelukkig geven sommige leerkrachten op twee momenten van de dag tijd om even lekker te rennen). Maar het vat wel kort samen wat er in groep 3 verandert. Spelen in de bouwhoek, met de puzzels of kralen is er niet meer bij. Want er moet gewerkt worden. Lezen, rekenen, schrijven en taal staan elke dag op het programma.

Deze overgang zal voor het ene kind makkelijker zijn dan voor het andere kind. Wanneer jouw kind er tegenaan loopt, helpt het al om uit te leggen waarom het minder gaat spelen. Het is nu tijd om te leren.

Wisselende buien

Wisselingen op school kunnen zorgen voor wisselende buien. Is je kind het ene moment nog vrolijk en blij, het andere moment kan het in huilen uitbarsten. Driftbuien komen nergens zo vaak voor als bij kinderen tussen de 4 en de 7 jaar. Zeker aan het einde van groep 3 – als er al veel geleerd is en de kinderen moe zijn van een jaar school – kan het vaker voorkomen.

Belangrijk is dat je als ouder een veilige basis blijft bieden. Troost je kind, maar help je kind zich ook zelf over de boze buien heen te kunnen zetten. Daarbij mag je duidelijke grenzen stellen, zolang ze maar reëel zijn.

Vragen, vragen, vragen…

Schoolkinderen stellen veel vragen, maar kinderen in groep 3 spannen vaak wel de kroon. Waarom is de lucht blauw? Hoe halen vissen adem? Kun je een spin ook opeten? Waarom stort een huis niet in? Hoe kan het dat je jeuk voelt?

Kinderen in groep 3 worden zich veel bewuster van de wereld om zich heen. Ze richten zich niet meer alleen op zichzelf, maar ook op hun omgeving. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevoed met vragen. Kinderen stellen deze vragen enerzijds om er een antwoord op te krijgen, maar anderzijds is het een verwerking van wat ze meemaken. Wie goed naar de vragen van zijn/ haar kind luistert, kan heel goed bepalen wat er in het hoofdje omgaat.

Vriendjes en vriendinnetjes

Een duidelijke uiting van de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in groep 3 is dat kinderen in groep 3 graag met anderen spelen. Waar in de kleuterklas het egocentrische aspect steeds meer verdwijnt, zijn kinderen er in groep 3 echt klaar voor vriendschappen aan te gaan. Daarin valt veel te ontdekken. Het is dus niet gek dat een kind heel lang met dezelfde speelt en daar dan ineens niet meer naar omkijkt. Kinderen leren elkaar kennen en zullen beetje bij beetje meer vaste vriendjes en vriendinnetjes om zich heen scharen. Al zijn er ook kinderen die deze behoefte niet lijken te voelen. Zij kunnen vaak met iedereen (of in ieder geval: de meeste kinderen) goed overweg, maar hebben niet persé één beste vriend.

Volg de sociaal-emotionele ontwikkeling

Als ouder is het goed om de ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak te volgen. Het geeft je duidelijk aan waar je kind staat en hoe je kind denkt. Geef je kind de ruimte om zijn of haar eigen ontwikkeling door te maken, maar denk eraan: de veilige basis blijft van het grootste belang om deze ontwikkeling zo goed mogelijk door te kunnen maken.


Geplaatst

in

door

Tags: